Razstava grafik, Expano

Grafična dela Matjaža Gederja so konceptualno zasnovana in pomensko večplastna. Temeljijo na prepletenosti besed in podob iz vsakdanjega življenja, ki s postavitvijo v spremenjen kontekst dobijo nov pomen. Geder v svojih delih odpira pereče teme sodobne družbe in problematizira rigidnost šolskega sistema. Avtorjeva ustvarjalnost je tesno povezana z njegovim poklicem učitelja likovne umetnosti. Motivi iz šolskega sveta se velikokrat znajdejo na njegovih grafikah. O Gederjevem ustvarjanju je Robert Inhof zapisal: “Osnovni motiv njegovega likovnega ustvarjanja je tisti, s katerim se Geder srečuje v svojem poklicu – pomenska in eksistencialna presečišča med poučevanjem, ustvarjanjem in otroško subjektivnostjo, ki ji Geder da največ poudarka. To subjektivnost Geder interpretira tako, kakor jo vidi in razume sam – ujeto v različnih, največkrat konfliktnih presečiščih izobraževalnega sistema in posameznikovega doma. Njegova dela so fragmentirani utrinki premisleka o svetu tesnobe, frustracije ter notranjih in zunanjih medosebnih konfliktih.”

Matjaž Geder je leta 2002 diplomiral iz likovne pedagogike na mariborski Pedagoški fakulteti. Trenutno poučuje likovno umetnost na Osnovni šoli II v Murski Soboti in na Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Čeprav je, po besedah Roberta Inhofa, njegova likovna namera izrazito intimna, saj dela grafike predvsem zase in v popolni odsotnosti kakršnekoli agresivne in vsiljive samopromocije, so njegovo delo opazili različni likovni kritiki in galerije, čemur so sledila vabila na številne samostojne in skupinske razstave doma in v tujini. Geder razstavlja od leta 2003, njegove grafike pa se nahajajo v več stalnih zbirkah. Leta 2017 je bil kot predstavnik Slovenije nominiran za nagrado Queen Sonja Print Award, ki jo za ustvarjalne dosežke na področju grafike podeljuje kraljica Sonja Norveška. Leta 2021 je prejel posebno priznanje na 10. mednarodnem grafičnem trienalu v Bitoli (Severna Makedonija). Po izboru Mednarodnega grafičnega likovnega centra sodeluje na potujoči razstavi del desetih sodobnih slovenskih grafikov »Sodobno = sveže, Contemporary Equals Fresh«, ki se prične aprila 2022 v Čengduju (LR Kitajska).

https://www.expano.si/dogaja-se/matjaz-geder-razstava-grafik