Kristina T. Simončič: Leteti preblizu sonca

Matjaž Geder je umetnik, ki svoja dela ustvarja spontano. Prepušča se intuiciji, ki ga po njegovih besedah »vodi med likovno igro iracionalnega«, ko gradi kompozicijo z raznorodnimi elementi, ne da bi se na izdelavo grafike prej pripravil z risbo ali skico. Včasih grafiko, s katero je zadovoljen, odloži in se po določenem času vrne k odtisu ter ga naknadno dodela z novimi motivi, barvami. Vsa njegova dela so monoprinti, unikati, in kot taki brišejo ločnico med slikarskim in grafičnim polom.