Navadno življenje

Matjaž Geder je likovni pedagog, ki svojega poklica učitelja likovne vzgoje ne razume zgolj kot službe, temveč dobesedno kot poklic, torej kot tisto delo, h kateremu je bil spričo različnih okoliščin naravnost poklican, da ga opravlja. Kot izjemno natančen opazovalec umetnin in bralec tekstov se Geder posebej pripravlja na svoje učne ure in likovne delavnice. Preberi več o Navadno življenje

Roberto Vidali: Matjaž Geder, Juliet art magazine n.171 February-March 2015

Kaj pomislimo, ko govorimo o enciklopediji? Ali mislimo samo na urejeno zbirko znanja ali gre za skupek ilustracij, ki prikazujejo ta znanja? Če pomislimo na ogromno zbirko Enciklopedije zgodovine ( enciklopedijo razsvetljencev, tisto, kateri sta se posvečala Diderot in D’Alembert), razumemo, da so podobe temeljni del vedenja: včasih besede, ki opisujejo, ne pojasnjujejo zares in ilustracija je lahko bolj razumljiva kot tisoč besed. Preberi več o Roberto Vidali: Matjaž Geder, Juliet art magazine n.171 February-March 2015